bdirectCUSTOMER SERVICE CENTRE


budynek customer service usytuowany pomiedzy Midland Hotel i Forster Square Station.

Jest to biuro spraw obywatelskich w którym można uzyskać informacje i pomoc z wielu sfer życia.Co można załatwić w bdirect?

Poprzez bdirect możesz się skontaktować z:
Bradford Council
informacje na temat komórek Urzędu Miasta i za co są odpowiedzialne

West Yorkshire Police
Policja dla Zachodniego Yorku

Her Majesty’s Revenue and Customs
wszelkie informacje na temat podatków i ubezpieczeń

Jobcentre Plus
biuro zatrudnienia i szukania pracy

Citizen Advice Buremu
Biuro Spraw Obywatelskich

Council Tax and Business Rates
Podatek od zamieszkania i podatek od prowadzonej działalności gospodarczej

Education
Szkolnictwo i kursy dla dzieci i dorosłych

Suport for victims of Domestic Violence
Pomoc ofiarom Przemocy w domu.

Housing advice
Porady mieszkaniowe

Hate Crime Reporting
przestępstwa na tle rasizmu

Immigration advice
Porady związane z emigracją

Pay and Employment Right advice
Prawa pracownicze i płace

Access to the Children’s Information Link
Kontakty z organizacjami do spraw dzieci

Welfare Advice
Opieka społeczna i porady na ten temat

Payments to HM Revenue and Customs and the Council
Cło- płatności

bdirect jest otwarte w godzinach: 8.30-17.00 ale godziny poszczególnych urzędów mogą się zmieniać
Ostatnio na forum