Child Tax Credit

Czym jest Child Tax Credit?

Child Tax Credit jest bezzwrotnym wsparciem finansowym przewidzianym dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczącej się w pełnym wymiarze godzin.
Starając się o Child Tax Credit nie musimy mieć przepracowanego roku, musimy natomiast posiadać NIN.

Komu przysługuje?
Wszystkim rodzinom z dziećmi, których dochód roczny nie przekracza £58,175
(do £66,350 jeśli pod opieką znajduje się co najmniej jedno dziecko, które nie przekroczyło jeszcze pierwszego roku życia).

Mogą się o niego starać zarówno samotni rodzice jak i pary wychowujące dzieci, które:
• nie przekroczyły 16 roku życia ( a dokładnie do 1 września po jego urodzinach)
• pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeżeli uczą się w pełnym wymiarze godzin


Wysokość dofinansowania:
Zależy od różnorodnych czynników, przede wszystkim od rocznego dochodu w rodzinie. Pomoc finansowa realizowana jest dwojako:

1. Dofinansowanie dla rodziny z co najmniej jednym dzieckiem do to £545
(rok podatkowy 2006-2007)

2. Dofinansowanie na każde dziecko w rodzinie do £1,765
(2006-2007 rok podatkowy)

Pamiętaj, że:
• wyższe stawki przysługują opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym
• jeśli co najmniej jedno z rodziców/opiekunów pracuje można ubiegać się także
o Working Tax Credit, który dofinansuje profesjonalną opiekę nad dziećmi

Informacje potrzebne do ubiegania się o zasiłek:
• dane dotyczące dochodu za ostatni rok podatkowy (accounts/kalkulacja
podatkowa w przypadku samozatrudnionych lub P60/45
w przypadku zatrudnionych).
• informacje o dochodzie partnera
• National Insurance Number (oboje rodzice)
• zaświadczenie o liczbie i wieku dzieci w rodzinie
• konto bankowe

Pamiętajmy:
• Jeżeli nie przepracowaliśmy jeszcze roku przy podaniu dochodów musimy dołączyć informacje, że dany dochód jest za okres kilku miesięcy, jeżeli tego nie zrobimy otrzymamy większe dofinansowanie niż nam się należy, a w następnym roku będziemy się musieli z tego rozliczyć, czyli zwrócić różnice pomiędzy tym co nam się należało a tym co dostaliśmy.

• Wszelkie zmiany dotyczące zmiany pracodawcy lub wysokości dochodów, zmiany miejsca zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany konta bankowego, ukończenia przez dziecko szkoły powinniśmy zgłosić w terminie do 3 miesięcy.

www.mojawyspa.co.uk

Ostatnio na forum