Council tax

Co to jest Council Tax?

Council Tax to podatek pobierany przez władze lokalne (local authority) na opłacanie lokalnych usług, takich jak ochrona porządku publicznego,

wywóz śmieci, budowa dróg, zdrowie środowiskowe czy biblioteki. Podatek ten nie obejmuje ogólnych napraw (np. zepsutych zamków, domofonów),

sprzątania klatki schodowej, ani usług świadczonych w ramach narodowej służby zdrowia (NHS).

Council Tax dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych, w tym domów, domków parterowych z werandą, mieszkań, domów ruchomych lub łodzi mieszkalnych

– zarówno własnościowych, jak i wynajmowanych.


Kto musi płacić Council Tax?

Na każdy dom przypada jeden rachunek z tytułu Council Tax. Osobą odpowiedzialną za płacenie podatku (tzw. ''liable person'') jest zazwyczaj osoba

mieszkająca w danym lokum. Jeżeli nieruchomość jest zamieszkiwana przez więcej niż jedną osobę, wówczas odpowiedzialność ponosi osoba znajdująca

się najwyżej w poniższej hierarchii (tzw. ''hierarchy of liability''):

1. osoba która mieszka w danym lokum i jest jego właścicielem;
2. osoba która mieszka w danym lokum, wynajmując go;
3. osoba która mieszka w danym lokum, nie wynajmuje go, ale ma pozwolenie, aby tam mieszkać;
4. każda inna osoba, która mieszka w danym lokum – na przykład nielegalnie;
5. osoba która ma umowę najmu lokum na co najmniej sześć miesięcy, ale nie mieszka w nim;
6. osoba która jest właścicielem lokum, ale w nim nie mieszka.

Dwie osoby o takim samym statusie wspólnie są odpowiedzialne za opłacanie Council Tax.

Nie możesz być osobą odpowiedzialną za opłacanie podatku, jeśli masz poniżej 18 lat.

Jeśli wciąż masz wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za opłacanie podatku, możesz skontaktować się w tej sprawie z lokalnym urzędem

miejskim (council office). Lista urzędów wraz z danymi kontaktowymi i adresami stron www dostępna jest na stronie Directgov w zakładce Local

councils.


Zwolnienie z podatku Council Tax

Jeśli nieruchomość jest niezamieszkała (jest opuszczona i nieumeblowana, bądź na przykład lokator jest chory i przebywa w szpitalu) albo

zamieszkiwana tylko przez osoby poniżej 18 roku życia, studentów czy osoby upośledzone umysłowo, osoba normalnie odpowiedzialna za płacenie

podatku może ubiegać się o anulowanie tego obowiązku.

Zwolnienie z opłat stosuje się na czas określony (na przykład przez okres sześciu miesięcy) bądź nieokreślony.

Jeżeli uważasz, że powinieneś być zwolniony z obowiązku płacenia podatku miejskiego, skonsultuj to z pracownikiem urzędu miejskiego lub z doradcą

Citizens Advice Bureau (znajdź najbliższe CAB).


Wysokość podatku

Nie ma jednej, wspólnej dla wszystkich stawki podatku Council Tax. Jego wysokość ustanawiana jest co roku przez władze lokalne i różni się

pomiędzy regionami. Uzależniona jest ponadto od wartości nieruchomości – stąd wyróżnia się różne grupy podatkowe zależne od przedziału cen w

którym znajduje się lokum (tzw. valuation band). Im niższa jest wartość nieruchomości – tym niższy jest nałożony podatek.

Władze lokalne posiadają listę wszystkich nieruchomości w regionie wraz z przedziałem cen (valuation list). Możesz sprawdzić online, do jakiej

grupy kwalifikuje się Twoje lokum. W tym celu skorzystaj ze strony www.voa.gov.uk/ct... jeżeli mieszkasz w Anglii lub Walii bądź www.saa.gov.uk

jeżeli mieszkasz w Szkocji.

Ponadto opłata Council Tax jest nałożona na osobę/osoby zamieszkujące w danej chwili nieruchomość, a nie na właściciela, dlatego kwota może

zależeć dodatkowo od warunków, jakie spełniają poszczególni najemcy.Zniżki i dotacje

Do 25% zniżki na podatek Council Tax maja prawo osoby, które są jedynymi lokatorami w swoim mieszkaniu (single occupancy). Przy czym, ustalając

liczbę lokatorów, nie bierze się pod uwagę m.in.:

* osób w wieku 17 lat lub młodszych;
* osób w wieku 18 lat, na które pobierany jest zasiłek Child Benefit;
* studentów studiów dziennych (full time);
* ciężko upośledzonych umysłowo;
* długoterminowych pacjentów szpitali;
* osób zatrudnianych w domu jako opiekuni.

Są to tak zwani "disregarded". Do tej grupy należą również osoby, które mieszkają w lokalu, ale nie jest to ich główne miejsce zamieszkania.

Jeśli każdy z lokatorów danego lokum kwalifikuje się jako ''disregarded'', do zapłaty pozostanie podatek Council Tax ze zniżką 50%.

Jeżeli nieruchomość jest przystosowana do potrzeb zamieszkującej ją osoby niepełnosprawnej (na przykład wnętrza są wystarczająco duże, by poruszać

się w nich na wózku inwalidzkim, jest dodatkowa łazienka, kuchnia lub inne dodatkowe pomieszczenie – specjalnie na potrzeby osoby

niepełnosprawnej), może być zakwalifikowana do grupy podatkowej o 1 poziom niższej niż wskazywałby przedział cen, w którym się znajduje. Jest to

forma rabatu realizowana w ramach programu Disabled band reduction scheme.

Jeśli sądzisz, że nie dostajesz należnej zniżki na podatek miejski, skontaktuj się ze swoim urzędem miejskim. Poinformuj przedstawiciela urzędu

także o sytuacji, w której naliczana jest Tobie nieuprawniona zniżka. W przeciwnym razie może zostać nałożona na Ciebie kara.

Umeblowane domy sezonowe lub domy nie będące głównym miejscem zamieszkania (takie w których nikt nie mieszka na stałe) podlegają opodatkowaniu

Council Tax, jednak osoby odpowiedzialne za opłatę mogą liczyć na zniżkę w wysokości od 10% do 50%. Wysokość rabatu zależeć będzie od polityki

lokalnych władz.

Jeżeli wykazujesz niskie dochody lub dorosła osoba z którą mieszkasz (a która nie jest Twoim partnerem) ma niskie dochody, możesz być uprawniony

do otrzymywania Council Tax Benefit lub Second Adult Rebate. Oznacza to częściowe lub całkowite dofinansowanie podatku miejskiego.

100-procentowe dofinansowanie do podatku miejskiego w formie Council Tax Benefit przysługuje osobom pobierającym następujące zasiłki: Zasiłek dla

osób o niskich dochodach (Income Support), income-based Jobseeker’s Allowance, income-related Employment and Support Allowance (ESA) i ''kredyt

gwarantowany" (guarantee credit) z tytułu kredytu emerytalnego (Pension Credit).


Jak opłacić Council Tax?

Zwykle rachunek za Council Tax wysyłany jest pocztą w marcu lub kwietniu każdego roku. Znajdzie się na nim kwota, jaką masz do zapłaty oraz kwoty

poszczególnych rat i terminy spłaty. Najczęściej kwota podatku rozłożona jest na 10 rat. Można też zapłacić z góry, a w wyjątkowych

okolicznościach urząd może przystać na większą ilość rat.

Płatności można dokonać na wiele sposobów:

* poprzez polecenie zapłaty (direct debit) – czyli upoważnienie urzędu miejskiego do obciążania Twojego rachunku bankowego kwotami Twojego

zobowiązania;
* poprzez zlecenie stałe (standing order) – czyli zlecenie bankowi realizacji regularnych przelewów z Twojego rachunku;
* online i za pomocą usługi e-billing – wiele urzędów umożliwia płatności drogą internetową i oferuje faktury elektroniczne;
* pocztą – płatności możesz dokonać na poczcie za pomocą czeku lub przekazu pocztowego; potrzebne dane są na rachunku;
* telefonicznie – wiele urzędów posiada interaktywną usługę, umożliwiającą płatności telefoniczne;
* osobiście w urzędzie miasta – nie wszystkie urzędy dają taką możliwość;
* na inne sposoby – w punktach oznaczonych PayPoint (PP) bądź Quickcards (kioski, saloniki prasowe, niektóre sklepy).Zmiana miejsca zamieszkania

Jeśli się wyprowadzasz, musisz poinformować o tym władze lokalne. Musisz to zrobić aby nie płacić za stary dom i płacić właściwą stawkę za nowy.

Kiedy się przeprowadzasz:

* powiadom władze lokalne właściwe dla dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie przeprowadzki, żeby urzędnicy mogli zaktualizować

wysokość podatku za stary dom;
* powiadom władze lokalne właściwe dla nowego miejscach zamieszkania kiedy się wprowadzasz, aby urzędnicy mogli rozpocząć podliczanie Twojego

podatku we właściwym terminie.

Ostatnio na forum