Housing Benefit

Każdy rezydent Wielkiej Brytanii ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej. Zacznijmy więc od wyjaśnienia często pojawiającego się w formularzach pojęcia rezydenta. Prawa rezydenckie to przywilej dostępny dla wszystkich, którzy przyjechali z jednego państw członkowskich Unii Europejskiej do innego z państw członkowskich Unii w celu podjęcia w nim pracy. Z chwilą podjęcia pracy obywatel Unii staje się rezydentem państwa, w którym pracuje. Wielka Brytania ustanowiła poprawkę do ustawy regulującej prawo do rezydentury, wprowadzając przymusową rejestrację pracowników w systemie Worker Registration Scheme przez okres 12 miesięcy. Obowiązek ten nie dotyczy osób samozatrudnionych, niektórych pracowników sezonowych, osób pracujących legalnie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed majem 2004 roku oraz usługodawców świadczących usługi w imieniu pracodawcy z innego kraju Unii.

Po upływie pełnego roku pracy w Wielkiej Brytanii, pracownicy zarejestrowani w WRS mogą ubiegać się o potwierdzenie prawa do rezydentury. W ciągu tych 12 miesięcy nie mogą być bezrobotni przez okres dłuższy niż 30 dni. Samozatrudniajacy się mogą starać się o potwierdzający rezydenturę dokument właściwie od momentu rozpoczęcia działalności, jeśli tylko uda im się zgromadzić odpowiednie dokumenty, mogące potwierdzić, że tę działalność rzeczywiście prowadzą. Prawa rezydenckie Home Office ma obowiązek potwierdzić, wydając każdemu uprawnionemu dokument zwany Resident Permit. Należy się o niego starać, wysyłając odpowiednią aplikację do Home Office. Resident Permit jest tylko dokumentem potwierdzającym istniejące już prawa rezydencie, który jednak może ułatwić staranie się o pomoc socjalną. Przedstawia się go urzędnikom, aby dopełnić formalności, nie jest on jednak dokumentem niezbędnym do nabycia prawa do zasiłków.Co to za świadczenie?
Świadczenie, które pomaga osobom o niskich dochodach w płaceniu rachunków za mieszkanie. W przypadku mieszkania komunalnego, zasiłek jest wypłacany bezpośrednio do councilu, jeśli osoba uprawniona do Housing Benefit wynajmuje prywatne mieszkanie, pieniądze zasilają jej konto lub wpływają bezpośrednio na konto landlorda.

Housing Benefit

Ile można uzyskać?
Wysokość świadczenia jest uzależniona od opłat za mieszkanie, przeciętnych cen w rejonie zamieszkania, wielkości domu, przychodu, oszczędności,innych otrzymywanych zasiłków, wieku i ilości osób w rodzinie. Do ubiegania się o Housing Benefit nie są uprawnione osoby, które mają oszczędności większe niż 16000 funtów, a jeśli oszczędności przekraczają 3000 funtów, kwota świadczenia zostaje zredukowana.

Jak się ubiegać o świadczenie?
Należy pobrać formularz z biura councilu i wypełnić go.

Po przepracowaniu pełnych 12 miesięcy w Wielkiej Brytanii, Polacy uzyskują takie same prawa do korzystania z pełnej opieki socjalnej, jak Brytyjczycy i inni obywatele Unii Europejskiej.

www.mojawyspa.co.uk

Ostatnio na forum