Samochód

BRYTYJSKIE PRAWO JAZDY

Na wstępie chciałem zaznaczyć, że obywateli UE nie obowiązuje przymusowa wymiana prawa jazdy, jak co niektórzy mówią po 12 miesiącach pobytu w UK. Nie jest to konieczne, ale w wielu przypadkach przydatne.

Uzyskanie brytyjskiego prawa jazdy jest dla Ciebie pod wieloma względami korzystne:
Niektórzy pracodawcy wymagają, by kandydat do pracy miał prawo jazdy.
Prawo jazdy jest również wiarygodnym sposobem potwierdzenia pobytu w Zjednoczonym Królestwie przy ubieganiu się o korzystanie z niektórych usług.

O prawo jazdy w Wielkiej Brytanii można się ubiegać po ukończeniu 17 roku życia. W zależności od kraju pochodzenia dozwolone jest prowadzenie samochodu przez pierwszych 12 miesięcy od przyjazdu do Wielkiej Brytanii, pod warunkiem posiadania ważnego prawa jazdy wydanego w kraju pochodzenia.

Przed upływem 12 miesięcy należy wystąpić o tymczasowe prawo jazdy, które uprawnia do prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii z następującymi zastrzeżeniami:

prowadzącemu musi towarzyszyć osoba powyżej 21. roku życia posiadająca stałe prawo jazdy od co najmniej trzech lat;
z przodu i tyłu samochodu muszą być wywieszone czerwone znaki „L” (learner) identyfikujące niedoświadczonych kierowców;
tymczasowe prawo jazdy nie uprawnia do jazdy po autostradzie;
nie wolno ciągnąć żadnych przyczep;
na żądanie policjanta należy okazać prawo jazdy; jeżeli jest to w danej chwili niemożliwe, należy je okazać jak najszybciej po zatrzymaniu lub w ciągu siedmiu dni na posterunku policji. Niezastosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie.
Samodzielna jazda samochodem jest dozwolona dopiero po zdaniu egzaminu na prawo jazdy.


WSZYSTKIE SPRAWY ZWI¡ZANE Z POSIADANIEM SAMOCHODEM

Ubezpieczenie
Prowadzenie samochodu bez ważnego ubezpieczenia jest zabronione. Prawo nakłada na wszystkich kierowców obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. third party). Ubezpieczenie pokrywa koszty roszczeń z tytułu wypadku drogowego. Na żądanie policjanta należy okazać ważny certyfikat ubezpieczenia. Brak takiego certyfikatu stanowi wykroczenie. Jeżeli okazanie certyfikatu jest w danej chwili niemożliwe, należy go okazać jak najszybciej po zatrzymaniu lub w ciągu siedmiu dni na posterunku policji. Niezastosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie.

Zaświadczenie z przeglądu technicznego pojazdu (test certificate)
Jazda samochodem, który nie został poddany przeglądowi i który nie posiada ważnego zaświadczenia z przeglądu, stanowi wykroczenie.Wszystkie pojazdy mające co najmniej trzy lata muszą być poddawane przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez autoryzowany warsztat. Zaświadczenia wydawane są na 12 miesięcy i należy je co roku odnawiać. Wyłącznie autoryzowane warsztaty uprawnione są do wydawania takich zaświadczeń.

Na żądanie policjanta należy okazać ważne zaświadczenie; jeżeli jest to w danej chwili niemożliwe, należy je okazać jak najszybciej po zatrzymaniu lub w ciągu siedmiu dni na posterunku policji. Niezastosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie.

Dowód opłacenia podatku drogowego (tax disc)
Właściciele pojazdów mają obowiązek zarejestrować je w Agencji Rejestracji Kierowców i Pojazdów (Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA). Dowód opłacenia podatku drogowego ważny na 6 lub 12 miesięcy należy umieścić za przednią szybą pojazdu.Większość kierowców opłaca podatek drogowy na poczcie. Jazda samochodem bez ważnego dowodu opłacenia podatku drogowego stanowi wykroczenie.

O CZYM WARTO PAMIęTAć PRZY ZAKUPIE UŻYWANEGO SAMOCHODU

Przestępcy często próbują sprzedawać kradzione samochody niczego nie podejrzewającym nabywcom. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie używanego pojazdu:

Upewnij się, że dealer wszystko dokładnie sprawdził.
W ten sposób można ustalić, czy pojazd został skradziony, czy uczestniczył w wypadku lub czy jest w dalszym ciągu objęty umową kredytową.
Jeżeli kupujesz samochód od osoby prywatnej, umów się na spotkanie w domu sprzedającego. Zwróć uwagę na wszelkie dowody świadczące o tym, że prowadzi się tu sprzedaż samochodów.
Czy widać gdzieś części zapasowe?
Czy numer podwozia, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz oznakowania na szybie zgadzają się z numerami w dokumentach pojazdu?
Uważaj na ślady wskazujące na to, że numery zostały z szyby usunięte lub zmienione.
Czy sprzedający może okazać dowód rejestracji pojazdu (V5)?
Jeżeli sprzedający takiego dokumentu nie posiada, nie kupuj samochodu.
Czy na dowodzie rejestracyjnym V5 widnieją ślady manipulacji?
Jeżeli dowód poddano manipulacji, nie kupuj samochodu.
Czy samochód posiada jakieś oznaczenia wskazujące na to, że jest zarejestrowany w rejestrze pojazdów (security register)?
Jeżeli na samochodzie są jakieś tego typu oznaczenia, sprawdź go w rejestrze.
W przypadku pojazdów kupowanych na aukcji warto skorzystać z klauzuli gwarancyjnej (indemnity clauses).
Za niewielką opłatą chronią one nabywcę przed zakupem kradzionego pojazdu.
Zanim zdecydujesz się na kupno pojazdu, rozważ możliwość profesjonalnej kontroli przez AA lub RAC.
Usługi te świadczone są odpłatnie, ale będziesz miał(a) gwarancję, że kupujesz bezpieczny samochód.

Ostatnio na forum