Własna Firma

Własna Firma Sole trader jednoosobowa firma w Wielkiej Brytanii Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną (sole trader) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Zakładanie firmy jest nadzwyczaj proste a formalności ograniczone do minimum. Nazwa firmy Działalność można prowadzić pod własnym nazwiskiem, można również wybrać nazwę dla swojej firmy, która będzie stosowana w kontaktach z klientami. W zasadzie można wybrać dowolną nazwę. Jednak bez uprzedniego zezwolenia nie może ona zawierać pewnych słów, które będą wprowadzać klientów w błąd. Są słowa sugerujące na przykład, że firma ma znaczenie rangi narodowej, jej specjalny status, czy związki z rządem. Miejsce i zakres działalności Jako sole trader można prowadzić zarówno działalność jednoosobową pracując z domu, jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników. Istotna jest tu struktura prawna a nie rozmiar działalności czy liczba pracowników. Formalności Działalność gospodarczą jako sole trader można prowadzić od... chwili podjęcia decyzji o założeniu firmy. Formalnej rejestracji należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności. W razie nie dopełnienia tego obowiązku grozi kara w wysokości 100 funtów. W niektórych branżach należy również otrzymać licencję lub spełnić dodatkowe wymagania, niekiedy kosztowne lub dość wyśrubowane. Przed rozpoczęciem działalności należy dokładnie sprawdzić jakie przepisy będą nas obowiązywały. Podatki Z uzyskanych dochodów należy się rozliczyć za każdy kolejny rok podatkowy po jego zakończeniu. Rok podatkowy różni się zasadniczo od roku kalendarzowego. Zaczyna się 6 kwietnia a kończy się 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Na przykład rok podatkowy 2005/2006 trwa od 6 kwietnia 2005 do 5 kwietnia 2006. Po 6 kwietnia każdego roku HMRC na podany przy rejestracji adres firmy wysyła formularz rozliczenia podatkowego (tax return). Wypełniony formularz należy odesłać przed 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Również do tej daty należy zapłacić należny podatek. Na przykład rozliczenie za rok podatkowy 2004/2005 należy dostarczyć fiskusowi najpóźniej do 31 stycznia 2006 roku. Po tej dacie urząd podatkowy naliczy na twoje ewentualne zobowiązania karne odsetki i karę. Ubezpieczenie Społeczne Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą dwie obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego: - National Insurance Contributions Class 2, wynosząca 2,10 funta tygodniowo, czyli około 109 funtów rocznie. Można wystąpić o zwolnienie z tej składki, jeśli dochód netto z działalności nie przekroczył 4,345 funtów rocznie. - National Insurance Contributions Class 4 jest naliczana od dochodów pomiędzy kwotą wolną (w roku podatkowym 2005/06 wynosiła 4895 funtów) a 33,540 i wynosi 8 proc, by powyżej tego progu spaść do 1 procenta. Partnership Wiele osób podejmując działalność gospodarczą chce ją prowadzić raczej we współpracy ze wspólnikiem (wspólnikami) niż całkowicie samodzielnie. Naprostsza możliwość to prowadzenie biznesu na zasadzie partnership. Najbliższym polskim odpowiednikiem brytyjskiej formy własności partnership jest spółka cywilna. Partnership może stworzyć co najmniej dwóch wspólników wspólnie prowadzących działalność gospodarczą. Charakterystyczną cechą takiej spółki jest fakt, że nie ma ona osobowości prawnej. Oznacza to między innymi, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem, chyba, że umowa między nimi reguluje to inaczej. Umowa Podstawową sprawą przy zakładaniu spółki jest sporządzenie umowy regulującej strukturę spółki, wzajemne zobowiązania wspólników a także sposoby rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych. Jeśli taka umowa nie zostanie sporządzona wszelkie kwestie sporne w wypadku będą regulowane przez The Partnership Act z 1890 a więc y czasów wiktoriańskich. Od tamtej pory świat trochę poszedł naprzód i ówczesne uregulowania niekoniecznie muszą w pełni odpowiadać współczesnej rzeczywistości. Dobrze, jeśli taka umowa (Deed of Partnership) jest sporządzona przez prawnika. Umowa powinna regulować takie kwestie jak: 1. Nazwiska, imiona i adresy partnerów, siedzibę spółki. 2. Datę założenia i czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 3. Nazwę spółki i przedmiot jej działalności. 4. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość, sposób dzielenia zysków i strat. 5. Aktywa spółki, kto jest ich właścicielem itp. 6. Sposób zarządzania, podział obowiązków. Gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów. 7. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. 8. Konto bankowe i sposoby zarządzania zgromadzonymi na nim środkami. 9. Ubezpieczenia, wydatki, dywidendy, 10. Sposoby przeprowadzania zmian w strukturze spółki oraz jej rozwiązania. Rejestracja Przy zakładaniu spółki każdy z partnerów musi zarejestrować się w urzędzie podatkowym (HM Revenue and Customs) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów self-assessment. Oznacza to między innymi, że każdy ze wspólników będzie musiał rozliczać się, co roku z dochodu w urzędzie podatkowy, Jednocześnie niezbędne jest również zarejestrowanie w HMRC samej spółki, która otrzyma osobny numer referencyjny. Co roku partnerzy powinni wysyłać do urzędu skarbowego rozliczenie roczne spółki podpisane przez upoważnionego partnera. Plusy i minusy Patrnership ma zarówno słabe jak i mocne strony. Do tych pierwszych należy między innymi fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, nawet, jeśli bezpośrednio nie mieli udziału w zaciąganiu danych zobowiązań. W związku z tym należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom. Do minusów należeć mogą konieczność zawierania kompromisów i wolniejsze podejmowanie decyzji, różnice w wizji rozwoju spółki poszczególnych wspólników. Jednak niewątpliwą zaletą założenia partnership są najniższe koszty rejestracyjne i prowadzenia w stosunku do pozostałych spółek.


 


Autor:


Brytania Limited, www.brytania.co.uk

Ostatnio na forum