Zasiłek macierzyński

Statuory Maternity Pay
Zasiłek macierzyński przysługujący od 11 tygodnia przed planowaną datą porodu i wypłacany przez 26 tygodni lub według najnowszych zmian przez 39 tygodni ( dotyczy porodu planowanego po 01.04.2007)Pieniądze wypłaca pracodawca.

Warunki jakie należy spełniać, aby otrzymać zasiłek macierzyński:

* Być zatrudnioną przez tego samego pracodawcę bez przerwy przez co najmniej 26 tygodni do tygodnia kwalifikującego ( qualifying week), czyli do 15 tygodnia przed planowaną datą porodu.
* Średnie wynagrodzenie, które otrzymujemy powinno wynosić przynajmniej 84 funty tygodniowo – czyli nie może być mniejsze od minimalnych zarobków (Lower Earnings Limit – dopiero od tej stawki potrącane są składki na ubezpieczenie (National Insurance Contributions)


Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od naszego wynagrodzenia i wynosi 90% średniego wynagrodzenia ( bez górnego ograniczenia) przez pierwsze 6 tygodni, w pozostałych tygodniach otrzymujemy 90% średniego wynagrodzenia lub tzw. Standard Rate - jest to podstawowa stawka wynosząca £108.85 tygodniowo.
W praktyce wypłacana jest niższa kwota.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński należy:
* poinformować pracodawcę o zamiarze pójścia na urlop macierzyński do 15 tygodnia przed przewidzianą datą porodu
* dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie ( maternity certificate MATB1), - wydawane około 21 tygodnia ciąży przez lekarza lub położną) potwierdzające kiedy ma się urodzić dziecko.

www.mojawyspa.co.uk

Ostatnio na forum